Tilbygningen
Den egyptiske samling
frb29 frborg1.1 frborg1.7 frborg1.9
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Oldtidskundskab

Datering

22/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Den egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - bronzesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Vasesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Møntsamlingen
 

Elevens titel

Den egyptiske samling

Elevens kommentar

Sjovt at medvirke i noget, der muligvis bliver et kunstværk. Inspiration er en interessant indgangsvinkel til et museum, gør kunsten nemmere at leve sig ind i.
Meget god længde på workshoppen, men skal tilpasses.
Sjovt at få lov til at agere, og at humor indblandes, så det ikke blot er foredrag.

Muligt at lade sig inspirere af museet indretning, undervisning, tankegang, kunst. Men kan virke fjernt, da det er så gammelt.

Vi snakkede om, at sammenligne inspiration med vand, da det har stor betydning for vores liv. Vand er en stor del af os, kan forandre sig, kan give liv, kan danne noget der ikke findes (en regnbue) og kan symbolisere klarhed og overblik men også aggressivitet.