Tilbygningen
Vasesamlingen
frb27 frborg1.4 frborg1.5 frborg1.9
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Oldtidskundskab

Datering

22/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Den egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - bronzesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Vasesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Møntsamlingen
 

Elevens titel

Vasesamlingen

Elevens kommentar

Inspiration er individuelt betinget, og der findes ikke ét entydigt svar på, hvad det netop dækker over. Det er personlig bestemt, men det må nødvendigvis være et eller andet, som vækker interesse, fascination eller som sætter tankevirksomhed i gang. Det kan komme fra omgivelserne, miljøet, indefra eller komme mennesker generelt. Det kan være noget anderledes, eller noget der er velkendt, men inspiration vil i alle tilfælde komme fra forskellige områder af livet.

Medier (mennesker repræsenteret): Det som vækker inspiration: Væremåder, Udseende, Tankegange.
Sport: Inspiration til selv at dyrke sport. Bevægelser og spænding, livsstil, konkurrence-element.
Musik: Tøj, væremåde, fællesskab, toner hørt før.

Man kan godt lade sig inspirere på museet. Især hvis man lægger mærke til ting, som kommer bag på en. Overraskelser og ting, som der umiddelbart ikke er fokus på. Ting som man ikke er kommet for at se og derfor ikke er påduttet en (loftmalerier, lokalernes form o.s.v.)

Inspiration er som et lyn fra en klar himmel.
Inspiration er som brillerne i håret, du leder efter (Brillerne skaber klarsyn —> Du finder ikke inspiration (klarsyn) hvis du leder.