Tilbygningen
Møntsamlingen
frb25 frb26 frb31 frborg1.7 aande aande3
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Oldtidskundskab

Datering

22/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Den egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - bronzesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Vasesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 22/09/2009 - Møntsamlingen
 

Elevens titel

Møntsamlingen

Elevens kommentar

Vi har beskæftiget os med inspiration og fundet eksempler på, hvordan man via datidens kunst kan skabe nytænkning.
Inspiration opstår ved noget, man har set, hørt eller noget, der er gjort i fortiden. Altså er en inspirationskilde det, der er hændt eller gjort i fortiden. Samtidig er inspiration også de tanker, man skaber i hjernen via elektriske impulser. De idéer, som vi som mennesker fremstiller, er også en inspirationskilde.
Alle mennesker lader sig inspirere. Det er individuelt, hvordan man lader sig inspirere. Inspiration er ikke en kopi af noget, som allerede er lavet, det er blot en kilde til nytænkning og vidreudvikling.
Blandt andet kan man gennem madlavning lade sig inspirere i hverdagen. Kogebøger giver os mulighed for at udtrykke vores kreativitet og giver os anledning til at lade os inspirere.
På samme måde kan modemagaziner give os både viden og inspiration til at udfolde os kreativt.
Anderledes giver andre menneskers tekster os inspiration til at skrive vores egne tekster og stile i skolen. Disse tekster fra fortiden inspirerer os, så vi bliver motiveret og gjort i stand til at udfolde vores kreativitet.

På Thorvaldsens Museum får man indblik i, hvordan en kunstner lader sig inspirere af fortidens kunst. Som elev og besøgende tvinges vi til at lade os inspirere, selvom vi ikke har den store interesse for den slags kunst. Hovedårsagen er, at kunsten er gammel, og at vi ikke føler, vi har nogen form for relation til datidens kunst. Vores projekt i dag har givet os mulighed for at skabe en nytænkende form for kunst, der er meget mere relateret til os – den nyere generation. Richard hjalp os til at skabe denne nytænkning ud fra den gamle kunst.
Kort sagt er inspiration som fuglen Phønix, der opstår fra dens aske (det gamle), og skaber et nyt liv.