Tilbygningen
Vaserummet
taa3 taar26 taarn23 taarn28 aande
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Billedkunst

Datering

23/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 23/09/2009 - Vaserummet Inspirationens skatkammer (2009) - 23/09/2009 - Den egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 23/09/2009 - Bronzesamling
 

Elevens titel

Vaserummet

Elevens kommentar

Vi har valgt krukken, fordi den viser en hændelse fortalt billedligt. Krukken viser en kamp mellem to mænd og et dyr. Vi får associationer til gladiatorer og kristendom pga. den måde de er klædt og måden, billedet er lavet på. Hvis vi skulle lave noget andet ud af krukken ville vi lave et maleri fordi billedet er så spændende, at det ville give en god effekt, hvis det blev forstørret.

Vi har talt om mange forskellige ting som inspirerer f.eks. hændelser i livet, musik, fortællinger og personer. Men vi er kommet frem til, at det generelt er vores omgivelser som inspirerer os.

Vi bliver f.eks. inspireret af bøger, en tur ned ad Nørrebrogade med musik i ørene, og sorg. Man kan sagtens blive inspireret af Thorvaldsens Museum, da det er en del af vores omgivelser.

“Inspiration er som træets lange grene, der strækker sig ud mod verden”