Tilbygningen
Møntsamlingen
frbande3 frborg12 frborg5 frborg7 fre21 fre24
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Oldtidskundskab

Datering

24/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Møntsamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Bronzesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - vaserummet
 

Elevens titel

Møntsamlingen

Elevens kommentar

Inspiration er en ændring af et indtryk eller en ændring af følelser. Inspiration kan komme fra både mennesker og ting.
Hvis vi skulle foreslå en metafor for inspiration, ville det være at “Inspiration er som en ny oplevelse eller som en ny dag”.
Inspirationskilder i hverdagen kunne være inspiration fra modeblade, TV/medier, personlige relationer, eller i nogle tilfælde Thorvaldsens Museum.
Man kan blive inspireret til at opsøge ny viden om tidsperioden, samt mere viden om, hvad museet ellers indeholder. (Historie etc.)

Generelt var vi interesserede i møntrummet, måden gulvet var opbygget på. Et spørgsmål vi stillede os selv, var, hvordan netop denne opbygning var blevet valgt. Gulvet er lavet af marmor, og mindede gruppen om en strand, hvorpå der var spredt en masse muslingeskaller. Hvis gruppen fik muligheden for at ændre på gulvets opbyggelse, ville vi lave gulvets hvide “muslingeskaller” om til en mosaik (forskellige mønstre).
En anden del af møntsamlingen, som var interessant, var mønterne. Man kunne tydeligt se, at de havde været igennem en del, og de fleste var meget slidte. De ligner næsten knapper, på f.eks. gamle jakker, og hver enkelt mønt havde sin helt egen historie, med “engle”, og “mænd”. På fronten af mønten kunne man tydeligt se, hvordan tankegangen var dengang.