Tilbygningen
Egyptiske samling
frbande2 frborg4 frborg6 fre22 fre26 taarn20
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

Oldtidskundskab

Datering

24/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Møntsamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Bronzesamlingen Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - Egyptiske samling Inspirationens skatkammer (2009) - 24/09/2009 - vaserummet
 

Elevens titel

Egyptiske samling

Elevens kommentar

Vi har diskuteret, hvordan man definerer “inspiration” og er kommet frem til, at sanselige oplevelser og omgivelser er grundlaget for menneskets inspirationskilde.
Derudover er inspiration en sanselig gave og kan i den forstand viderebringes til de forskellige ideer, mennesket udformer.
Kunst i form af musik, billeder og film samt forskelligheder og indre følelser er situationer fra menneskets hverdag, hvori inspiration indtræffer.
Alt i alt, finder vi Thorvaldsens Museum fascinerende, men der vækkes ingen dyb interesse for museet – idet kunsten ikke inspirerer men nærmere fascinerer mennesket.

Vi arbejdede i den egyptiske del af antiksamlingen, og overordnet set var oplevelsen i rummet ægyptisk inspireret – her med henblik på de figurer, statuer, smykker o. lign.
Særligt bemærkede vi de gamle papyrusruller, som var et bevis på, at der engang havde eksisteret store civilisationer.
Statuen med Farao kunne gøres mindre og bl.a. omdannes til et smykke.