Tilbygningen
Møntsamlingen
taar2 taarn1.10 taarn1.12 taarn1.7
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens skatkammer (2009)

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

1. G

Datering

29/09/2009

Klassens projekter

Inspirationens skatkammer (2009) - 29/09/2009 - Vaserummet Inspirationens skatkammer (2009) - 29/09/2009 - Bronzesamling Inspirationens skatkammer (2009) - 29/09/2009 - Den Egyptiske Samling Inspirationens skatkammer (2009) - 29/09/2009 - Møntsamlingen
 

Elevens titel

Møntsamlingen

Elevens kommentar

Man fantaserer med hjælp fra hjernen og udefra, og finder selv frem til inspirationen.
”Inspiration er som et træ, der gror gennem årstiderne. Det udvikler sig gennem rødderne til dets kronblade.”
Et par eksempler på inspirerede øjeblikke:
- Du starter i skole, og bliver inspireret af lærerne og undervisningen. Når du er færdig, kan du bruge inspirationen videre i livet.
Du kan låne en tekst fra en kammerat og læse den, blive inspireret og få nye idéer.
De kendtes liv er meget inspirerende. Vi ser “op” til dem og vil være ligesom dem. F.eks ved at kopiere deres tøjstil (moden).

Vi mener at man sagtens kan lade sig inspirere af Thorvaldsens Museum. Selv får vi en masse idéer og inspiration til mange fag, eksempelvis: billedkunst, historie, oldtidskundskab.