Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Inspirationens Skatkammer - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn

hels14

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

2. og 3. g. Græsk

Datering

09/10/2009

Den Ægyptiske Samling

Elevens kommentar

1. Vi mener, at inspiration er en reaktion på indtryk. Inspiration kunne sagtens være en strøm af tanker, det forekommer hurtigt og nogle gange ubevidst. Inspiration kan komme fra en påvirkning, af omgivelser.

2. Inspiration er som et stjerneskud. Det er vilkårligt om man ser det, eller ej. Det er kun synligt i kort tid, hvor efter din opmærksomhed kan være henledt til et andet stjerneskud.

3. Vi kan blive inspireret af: en række handlinger, som folk kan foretage sig. Visse personer. Følelsesfremkaldende fænomener, fx musik og film.

4. Kan man blive inspireret af Thorvaldsens Museum? Ja, det kan man.

5. Man kan få inspiration til at rejse, til at skabe kunst, ting, tøj og lignende. Inspiration findes over det hele i folks hverdag.

Generelt er de ting vi finder interessante, noget vi kan forbinde med vores hverdag.