Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Nye ord til Thorvaldsen - værkstedsforløb med billedkunstneren Lise Harlev

P1010016.JPG

Sammen med billedkunstneren Lise Harlev har vi sat en del af den skriftlige formidling på Thorvaldsens Museum under lup. Tekstmeddelelserne i museets udstillinger og samlinger begrænser sig til kort, faktuel viden, et nummer eller et bogstav, men alligevel er de ladet med betydning. Lise Harlev arbejder i sin egen kunst med sproglige og grafiske udtryk. I værkstedsforløbet stillede hun eleverne den opgave at lave nye skilte til skulpturer og relieffer i museets udstilling.

Klassetrin

3.g.

Datering

30/01/2008

Kriger contra Sværd

Elevens kommentar

Jeg har taget udgangspunkt i statuen “Wlodzimierz Potocki”. Min tekst til værket er en kort novelle som reflekterer mine følelser og de tanker det satte i gang hos mig.

Jeg ville skrive en tekst som dannede en ramme omkring det, for mig, ukendte værk. Jeg valgte at skrive en novelle, hvor ordenes tider vekslede fra præsens, til konjunktiv og tilbage til præsens igen. Fordi det for mig symboliserer de mange forskellige nuancer den fiktive karakter – værker – fik mig til at se. Jeg har samtidig valgt at lave skriftstørrelsen på min tekst forholdsvis lille, idet jeg mener at det ikke som udgangspunkt handler om ordlyden, men mere det at der, for mit vedkommende, knyttede sig en historie til værket. Dette vil også fremkomme på mit billede, hvor teksten er nærmest ulæselig, men indtrykket af en længere tekst er synligt. Ydermere tilføjede jeg en jeg-fortæller til min tekst, da det var min hensigt at giver læseren mulighed for at komme helt tæt på værket, såvel som min reflektioner omkring dette i forbindelse med projektet.