Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Tema

Det Kgl. Danske Kunstakademi

Det Kongelige Danske Kunstakademi i København blev grundlagt af Frederik V i 1754. Det er inspireret af det tidligste europæiske, kongelige kunstakademi oprettet i 1648 i Paris.

Uddybende tekst

Fyrsternes kunst
Fyrster har til alle tider udtryk deres magt igennem deres ejendommes rigdom og størrelse. Da fyrster i Europa i midten af 1600-tallet begyndte at oprette kunstakademier til uddannelse af billedhuggere og dekorationskunstnere og senere af malere, er det også udtryk for en magtdemonstration. Fyrsterne sikrede sig med kunstakademierne, at der altid var gode kunstnere i nærheden til at udføre de bedste udsmykninger og kunstværker. Derudover skulle kunstakademierne fra begyndelsen være med til at udbrede kendskabet til den gode smag. Det vil blandt andet sige, at udbrede erfaringen med god kunst og godt håndværk.

Grundlæggelse af Kunstakademiet i København
Allerede i 1740 oprettede den danske konge Christian VI et Maler- og Tegne-Akademi i København. Men først i 1754 fik Danmark et egentligt kunstakademi efter europæiske standarder. Det blev hans søn, Frederik V, der besluttede at grundlægge et kongeligt akademi. Han placerede det i det tidligere Gyldenløves Palæ, som i dag hedder Charlottenborg på Kgs. Nytorv i København og fortsat er Kunstakademiets adresse. Kunstakademiet hed dengang det kgl. Danske Skildre-, Bildhugger- og Bygnings-Academie. Først i 1968 fik det navnet Det Kgl. Danske Kunstakademi.

Kunstakademiets skoler og afdelinger
Kunstakademiet var fra begyndelsen inddelt i skoler: Arkitektskolen, Billedhuggerskolen og Malerskolen. Underafdelinger underviste i de forskellige kunstarter under forskellige professorer og i forskellige medier. Det var normalt for flere kunstakademier i Europa i 1700-1800-tallet også at uddanne håndværkere. I København underviste man fra 1771-1857 håndværkere i tegning, fordi det dengang var nødvendigt for deres arbejdsopgaver. I takt med at kunstnere senere hen er begyndt at benytte nye medier og materialer, er der kommet flere nye afdelinger til.

Kunstakademiet for mænd og kvinder
I mange år kunne kvinder ikke blive optaget på Kunstakademiet. I 1888 oprettedes Kunstskolen for Kvinder, men først i 1906 fik kvinder forsøgsvis adgang til dekorationsskolen på Kunstakademiet, og først i 1908 blev kvindeskolen en egentlig del af Kunstakademiet. I forhold til undervisningen var der ikke ligestilling imellem kønnene før i 1924, hvor den særlige modelskole for kvinder helt blev afskaffet. Kvinder kunne nu ansøge på lige fod med mænd om optagelse på Kunstakademiet.