Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Litteratur

Digtet "Schillers Minde", Oehlenschläger

Hyldestdigt til den tyske digter Friedrick Schiller og til Bertel Thorvaldsens Schiller-monument. Digtet er skrevet af Adam Oehlenschläger.

Uddybende tekst

Baggrund
Sangen med melodi af C. E. F. Weyse, blev opført til en koncert i Vor Frue Kirke d. 8. maj 1839. Anledningen var afsløringen af Thorvaldsens Schiller-monument Læs introduktion i Stuttgart samme dag.

Indhold
I sangen hylder Oehlenschläger Læs introduktion sit tyske romantiske forbillede Friedrich Schiller. Oehlenschläger fremhæver Schillers nære forhold til kristendommen ved at påpege, hvordan Schiller-monumentet er udhugget af samme hånd, som har skabt skulpturerne af Kristus og apostlene i Vor Frue Kirke Læs introduktion . Sangens gennemgående budskab er, at Schiller nu med lidt hjælp fra både billedhugger og Kristus, har modtaget udødelighedens gave.

Schillers Minde

Samme Haand, som af den hvide Blok
Troens Kæmper her fremkaldte,
Der med Jesu Ord til Verden talde,
Da sig skilte deres Broderflok; –
Samme Haand drog frem et andet Billed
Af en Skiald, – nu i sin Frelsers Favn,
Hvor han føler intet Savn.
Dyden han fremstilled – Schiller var hans Navn!

Christus! Du har ei forsmaaet hans Ord.
Thi forskielligt kan de virke,
Dine Kæmper, i usynlig Kirke,
Spredt af Tiden paa den vide Jord.
Af din Haand vel ei han blev indviet,
Hellig Fromhed dog ham siunge bød;
Andagt i hans Harpe lød.
Nu hans Liv – befriet –
Venter ingen Død.

Just idag, med rørt, taknemlig Aand,
Folkets Sværm til Festen mødte
Hist, hvor Friedrich Schillers Billedstøtte
Rieste sig ved Thorvalds Mesterhaand. –
Schiller, Peders og Johannes Broder!
Hiertenøglen fik Du, Ørnens Flugt!
Dristig var Din Vingebugt!
Jorden ei, vor Moder,
Har dit Øie lukt.

Til Apostlene Du saligt foer,
Did, hvor ei Du Glæden savner.
Christus mødte Dig – som her – Omfavner!
End Du skuer til Din Fødsels Jord.
Schiller! hør fra Gud de Danskes Stemme.
Du har glædet os saamangengang
Med Din høie Harpes Klang.
Aldrig kan vi glemme,
Store Skiald! Din Sang.

Lyt til flere af Oehlenschlägers digte til Thorvaldsen Læs introduktion.

Læs mere i Brevarkivet.