Tilbygningen
Bertel Thorvaldsen lit de prarade
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Litteratur

Digtet "Træd hen til Kisten her!", H.C. Andersen

Sang af H.C. Andersen skrevet til Bertel Thorvaldsen bisættelse.

Uddybende tekst

Baggrund
Sangen blev skrevet af H.C. Andersen Læs introduktion til Thorvaldsens begravelse i Vor Frue Kirke Læs introduktion i København i marts 1844. Med musik af Hartmann blev Andersens tekst fremført af Studentersangforeningen under ceremonien.

Indhold
I sit digt fremhæver Andersen Thorvaldsens tilknytning til den almindelige mand og hylder ham som et samlingspunkt for hele nationen, der trods sin død vil leve videre gennem sine værker.

Sang til Thorvaldsens bisættelse

Træd hen til Kisten her! kom, fattig Mand,
I din Kreds fødtes han, og Du tør sige:
Han blev en Stolthed for vort Folk og Land,
En Glands han kasted’ over Danmarks Rige!
Ja, her var Rigdom, Adel, Alt fra Gud,
I Snillet hos ham Gud sig for os viste;
Hans Død vil lyde vidt i Verden ud,
Man priser den, der dog faaer see hans Kiste!
Sin Sendelse paa Jorden har han endt –
Vi har ham seet og kjendt!

Hans Liv var lykkeligt, hans Død var smuk,
Han virked’ stort og herligt uden Lige!
I Folkets Kreds og uden Smertens Suk
Saa sjælesund han svang sig til Guds Rige.
Vi rysted’ staae, et Blink fra Gud det var!
Fra fattigt Huus det gik ud over Jorden,
Et Blink, der glemmes ei! See Stenen har
Et Præg deraf, et Storheds Præg for Norden!
Opløs dig Sorg i Sang ved Kistens Fjel!
I Jesu Navn, sov vel!

Lyt også til H.C. Andersens fødselsdagsdigt til Thorvaldsen Læs introduktion .

Læs mere i Brevarkivet .