Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Litteratur

Digtet "Jeg seer det Tordenvejr" Høyer

Digt skrevet af Bertel Thorvaldsens ven maleren Christian Fædder Høyer.

Uddybende tekst

Baggrund
Dette lille rim af maleren Høyer er formentlig skrevet som en afskedshilsen til vennen Thorvaldsen i forbindelse med Høyers hjemrejse fra Rom til Danmark i 1811.

Afskedsdigt

Jeg seer det Tordenvejr
Som Rom vil lægge øde,

Jeg seer og Timen nær
Vor Afskeds-Aftenrøde;

At skilles fra sin Ven
Det er en Nat i Livet;

Men gid! vi sees igien
Da er en Dag os given. –

Læs mere i Brevarkivet