Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Kunst i andre samlinger

A genio lumen

N.A. Abildgaard: A genio lumen, tegning, SMK

En mulig inspirationskilde
Abildgaards motiv minder om et relief, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen udførte i 1808. Abildgaard var Thorvaldsens lærer og vejleder på kunstakademiet i København og en stor støtte for ham under hans stipendieophold i Rom. Thorvaldsen kan derfor med stor sandsynlighed have kendt til Abildgaards tegning og ladet sig inspirere af den til relieffet Kunsten og lysets ånd.

Foto: SMK Foto.