Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Biografi

Eckersberg (1783-1853)

C. W. Eckersberg, marmorbuste, A 788

Kunstnerens uddannelse
Eckersberg blev uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København under N. A. Abildgaard. Men først efter Abildgaards død opnåede han at få den store guldmedalje i 1809, der udløste et rejsestipendium. Han ville til Rom, men måtte vente tre år. Der var kun råd til at sende af sted én stipendiat ad gangen, og der var allerede én i Rom.

Til Paris
Via private velgørere fik Eckersberg mulighed for i 1810 at tage til Paris. Her søgte han undervisning hos den franske nyklassicist Jacques-Louis David (1748-1825). I Davids skole lærte Eckersberg den strenge billedkomposition, som siden hen prægede hans maleri. Det var også hos David, at Eckersberg fik sin endelige uddannelse som historiemaler.

Til Rom
I 1813 kom Eckersberg til Rom, hvor han fik sit kunstneriske gennembrud. Han fortsatte med at male historiemalerier, men arbejdede også med portrætter. Han malede blandt andet et portræt af Bertel Thorvaldsen, som han boede i hus med. Han tjente til sit ophold ved at male på bestilling for borgerskabet i Danmark. Én af hans store kunder var storkøbmand M. L. Nathanson (1780-1868).

Klassicist med interesse for detaljestudier
I Rom malede Eckersberg stadig oftere studier af naturen i det fri. Hans romerske motiver fik stor betydning for den senere danske malerkunst i guldalderen. Stilistisk foretrak Eckersberg den klassiske tradition á la Thorvaldsen. Han udviklede en næsten videnskabelig tilgang til sine motiver, som han indfangede ved hjælp af geometrisk perspektiv og indgående detaljestudier.

Professor Eckersberg og Københavnerskolen
I 1818 efterfulgte Eckersberg N. A. Abildgaard som malerprofessor ved Kunstakademiet i København. Som professor fik han stor betydning med sin lære om perspektivet og opfordring til nøjagtige, men alligevel idealiserede skildringer af virkeligheden.

Eckersberg prægede en hel generation af unge malere og kom sammen med dem til at udgøre Københavnerskolen, også kaldet guldaldermalerne. Som noget nyt indførte han undervisning i den fri natur. Friluftsmaleriet opblomstrede derfor som følge af hans initiativ i Danmark. I 1833 indførte han som den første studier efter levende, kvindelige modeller.

Selvom Eckersberg arbejdede som historiemaler, var det hovedsageligt inden for genrer som portrætmaleri, marinemaleri og landskabsmaleri, at han opnåede succes.

Bertel Thorvaldsen ejede flere malerier af Eckersberg. Blandt andet udsnittet En sovende kvinde i antik dragt. Alkyones amme., der oprindeligt var en del af et stort historiemaleri.