Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Biografi

Bissen (1798-1868)

Uddannelse
H. W. Bissen var fra Slesvig og flyttede til København i forbindelse med sin uddannelse på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Her begyndte han som elev på malerskolen i 1816, men han viste større evner som billedhugger og endte med at vinde den store guldmedalje i 1823 for et relief.

Til Rom
Med guldmedaljen fulgte et rejsestipendium, som Bissen benyttede til at rejse til Rom i 1824. Han blev hurtigt ven og selvstændig medarbejder hos Thorvaldsen, der gav ham et værksted i sit atelier og overlod ham flere opgaver. Bissens værker er tydeligt inspireret af Thorvaldsens ideal om idealiseret enkelthed og harmonisk ro. Bissen blev i Rom til 1834.

I Danmark
Hjemvendt fra Rom blev Bissen i 1840 professor ved Kunstakademiet i København og fra 1850-53 dets direktør. Han blev den betydeligste, danske billedhugger i perioden efter Thorvaldsen.

Som lærer for næste generations billedhuggere var Bissen med til at videreføre nyklassicismens idealer til langt op i 1800-tallet, men han bidrog også til at naturalismens formsprog fik sin udbredelse i dansk skulptur.

Fra 1850’erne ser man i Bissens skulpturer en større naturalisme end tidligere, som var en ny udvikling i kunsten i perioden. Hvor Thorvaldsen oftest havde skildret personer i antik klædedragt, viste Bissen f.eks. kun personer i historisk korrekte klæder.

Bissen og Thorvaldsens Museum
Bissen blev én af Thorvaldsens betroede assistenter, som fik til opgave at færdiggøre de værker, som stod ufærdige efter Thorvaldsens død. Flere af dem står i dag på Thorvaldsens Museum. Bissen bidrog også til museets udsmykning med sejrsgudinden Victoria med hestespandet på taget af Thorvaldsens Museum.

Efter Thorvaldsens død blev Bissen udpeget til at varetage opstillingen af Thorvaldsens kunst på Thorvaldsens Museum. Han fik også stor indflydelse på museets fremtid som medlem af museets bestyrelse fra 1845.

Slesviger og dansker
Trods opvækst i Slesvig by tog Bissen afstand til tidens fremherskende danskerfjendtlighed i fyrstedømmet Slesvig. Han var tilhænger af bevarelsen af den danske Helstat. Denne loyalitet resulterede i mange offentlige opgaver for det officielle Danmark. Hans mest kendte politiske værk, den heroiske Istedløve fra 1859-60, udtrykker hans nationalliberalisme. Skulpturen er i dag opstillet ved Tøjhusmuseet på Søren Kierkegaards Plads i København.