Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens malerisamling

Portræt af Thorvaldsen i S.Luca Akademiets ordensdragt

Vogel von Vogelstein. Portræt af TH. B 425

Et portræt af en triumferende og dog ydmyg kunstner
Thorvaldsens Museums malerisamling rummer mange portrætter af Thorvaldsen. Her ser man billedhuggeren skildret i forskellige perioder af hans liv. Portrætterne udtrykker også, hvordan forskellige kunstnere i 1800-tallet opfattede kunstnerrollen.

Vogel von Vogelsteins portræt er en hyldest til billedhuggeren. Den tyske maler viser Thorvaldsen på sin karrieres højdepunkt. Han sidder foran Alexander-frisen, der var bestilt til Quirinalpaladset i Rom i anledning af Kejser Napoleons forventede ankomst i 1812. Den lille statuette bag Thorvaldsen er en formindsket udgave af hans gennembrudsværk Jason med det gyldne skind fra 1802-03. Desuden bærer Thorvaldsen den danske og napolitanske ridderorden og er iført sin officielle, akademikappe fra S. Luca Kunstakademi i Rom.

Udtryk og form
Portrættet er stramt komponeret. Med Thorvaldsens skikkelse tegner Vogelstein en diagonal, der begynder med Jason-figuren i øverste venstre hjørne bag ham og slutter med hans belyste hænder i nederste højre hjørne. Placeringen af gennembrudsværket Jason bag Thorvaldsen kan opfattes som udtryk for hans fortid, mens de fremhævede hænder kan opfattes som et billede på den skabende kunstners fremtid.

På frisen lige bag Thorvaldsens hænder, anes den sejrrige erobrer Alexander den Store. Sammenstillingen med begge antikke helte, Alexander den Store og Jason, understreger Thorvaldsens heltestatus.

Vogel von Vogelstein har uden tvivl ønsket at hædre Thorvaldsen med et heroisk portræt. Men samtidig har han også karakteriseret ham som ydmyg. Hans ansigtsudtryk er blidt og følsomt. Han ser opad samtidig med, at han bøjer nakken.

Det følsomme og ydmyge udtryk kan skyldes, at Vogel von Vogelstein var under indflydelse fra Nazarenerne, en gruppe tyske malere i Rom. De ville bryde med nyklassicismens kølige udtryk og genoplive de gamle bibelske motiver. Vogel von Vogelsteins hensigt kan derfor have været at vise Thorvaldsen som ydmyg over for opgaven at skabe stor kunst.

To malerier – et motiv
Vogel von Vogelstein har sandsynligvis malet portrættet samtidig med, at en anden maler, den danske kunstner C. W. Eckersberg, malede et lignende portræt i 1814. Eckersberg skulle med sit portræt af Thorvaldsen demonstrere over for Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvad han havde lært i Rom.

Der er flere ligheder imellem de to portrætter. Især kompositionen og måden folderne i kunstnerens sorte silkekappe falder på. De ens folder tyder på, at kunstnerne har placeret Thorvaldsens kappe på en leddukke af træ, i stedet for at male den, mens billedhuggeren havde den på. Da en maleproces ofte varer flere dage, har det været en praktisk foranstaltning at bruge leddukker. Kappens folder kunne dermed se ens ud, hver gang kunstnerne mødtes for at male motivet.

Portrætterne er også forskellige. Thorvaldsens udtryk er i Eckersbergs billede køligt, fattet og ophøjet og Jason-statuetten er udeladt. Eckersberg var tilhænger den klassicisme, som Thorvaldsens kunst stod for, mens Vogel von Vogelstein derimod foretrak et følelsesladet, romantisk kunstnerportræt.

Vogel von Vogelstein og Thorvaldsen
Vogel von Vogelstein var en anerkendt portrætmaler og malede Thorvaldsen flere gange. Første gang var i 1813 i Rom. Den sidste gang var i 1841, hvor Thorvaldsen var på vej til Rom for sidste gang. Han gjorde ophold i Dresden, hvor Vogel von Vogelstein var professor ved kunstakademiet.

Thorvaldsen ejede aldrig selv Vogel von Vogelsteins portræt af ham. Thorvaldsens Museum købte maleriet i 1890.