Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Tema

Antikkens billeder af Herkules

Antik sortfiguret amforavase fra Athen, med Herkules i kamp med den nemeiske løve, H 540

Herkules og Herakles
Herkules er det romerske navn for helten Herakles i den græske mytologi. Han var én af de største helte i den antikke verden. Herakles var grækernes nationalhelt.

Herkules’ kendetegn
Herkules er let at genkende i den antikke kunst. Det skyldes dels hans fysiske fremtoning og dels bestemte attributter, som han blev afbilledet sammen med. Herkules’ vigtigste kendetegn er hans våben, køllen, og løveskindet, som han fik efter at have dræbt løven fra Nemea.

Herkules blev skildret stor og muskuløs. Den unge Herkules blev vist skægløs, mens den voksne Herkules blev vist med fuldskæg.

Herkulesmotivet
Ifølge myten kom Herkules for mange forskellige dramatiske begivenheder i sit liv. Alle disse hændelser findes gengivet på græske og romerske genstande – lige fra skulpturer og udsmykning af templer til mønter og vaser. De mest populære motiver var de tolv arbejder, som Herkules blev sat til at udføre som straf for at have dræbt sine børn.

Herakles – gengivelser af helten i den græske verden
Nogle af de mest berømte gengivelser af Herkules stammer fra den græske verden. Her kender man afbildninger af helten fra 700-tallet f.Kr. til hellenistisk tid. I den ene ende af skalaen finder man skulpturer og dekoration af templer – i den anden ende gengivelser på mønter og vaser.

Blandt de bygninger, der var udsmykket med scener fra Herkules liv var Zeustemplet i Olympia (ca. 465 f.Kr.). På bygningens yderside var der relieffer, der viste de tolv arbejder.

Herakles blev også brugt som motiv på mønter. For eksempel var han afbildet på mønter fra den græske bystat Theben, hvor myten fortalte at han var opvokset. Der findes en mønt af denne type i museets antiksamling.

Herkules – gengivelser af helten i den etruskiske og romerske verden
I Italien har Herkules været kendt fra ca. 500 f.Kr. Mange steder i Rom fandtes templer for Herkules, men det ældste kultsted for helten var Ara Maxima ved Circus Maximus.

I den etruskiske kunst finder man mange gengivelser af Herkules på spejle og på vaser. Der er både tale om de almindelige afbildninger af hans 12 arbejder, men også scener fra andre beretninger og motiver fra heltens familieliv.

I den romerske kunst findes Herkules gengivet i mange forskellige materialer. Bronzeskulpturer af Herkules, som romerne erobrede fra de græske byer og helligdomme, var meget populære. I mindre skala blev Herkules blandt andet gengivet på vægmalerier, mosaikker, sarkofager, lamper og i bronzestatuetter. I antiksamlingen på Thorvaldsens Museum findes to eksempler, der visre henholdsvis den unge Herkules og den modne Herkules sejrskranset.