Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens relieffer

Den hvilende Amor

Den hvilende Amor, gipsrelief, A756

Thorvaldsen og Amor
Thorvaldsen var hele livet optaget af den frække, vingede kærlighedsgud Amor, der overlistede guder og mennesker med sine kærlighedspile. I Thorvaldsens kunst kan man finde Amor som lille barn, som yngling og som voksen.

Ifølge antikkens mytologi var elskovsguden Amor barn af kærlighedsgudinden Venus og krigsguden Mars. Han sendte sine kærlighedspile mod både guder og mennesker. I den romerske mytologi optrådte Amor også under navnet Cupido, og han svarer til Eros i den græske mytologi.

Relieffet er et af Thorvaldsens tidligste værker. Som kun 18-årig vandt han Det Kgl. Danske Kunstakademis store sølvmedalje for det og opnåede dermed at rykke en klasse op på Kunstakademiet.

Udtryk og form
Amors hvilende og eftertænksomme stilling giver et afdæmpet udtryk. Det var Thorvaldsens karakteristiske måde at udtrykke nyklassicismens begreb om det ideale på. Men Amors lidt for store hoved og knap så smukke ansigtstræk (flere har genkendt dem som Thorvaldsens egne) mangler endnu det fuldkomne udtryk, som Thorvaldsens senere værker demonstrerer.

Amors stilling er mere stiv end Thorvaldsens senere figurer. Hans venstre ben danner en skarp buet form, som Thorvaldsen engang spøgefuldt kaldte for ”det akademiske sving ligesom en sabel”. Det var en henvisning til hans professor på kunstakademiet, N. A. Abildgaard, der ofte gav sine figurer sådan en bevægelse.

Der eksisterer flere kunstværker af Thorvaldsen med Amor som en hvilende og eftertænksom yngling. Et andet eksempel er skulpturen Den triumferende Amor.

Thorvaldsens inspiration
Relieffet blev udformet til Kunstakademiets sølvmedaljekonkurrence. I opgaven skulle de deltagende kunstnere tage udgangspunkt i et maleri, der forestillede En lyrespillende Amor
malet af Abildgaard. Professoren havde foretaget en genfortolkning af et antikt vægmaleri fra Herkulanum i Italien. Ved at benytte det motiv til konkurrencen fik Abildgaard direkte indflydelse på Thorvaldsens syn på antikkens formideal.

Foto: Ole Woldbye