Tilbygningen
Vasesamlingen
hels16 hels19 hels20 hels3
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Inspirationens Skatkammer - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn

Thorvaldsens Museums antiksamling giver et enestående indblik i antikkens æstetik og idealer. Sat i relation til Thorvaldsens nyklassicistiske værk giver den samtidig mulighed for at opleve, hvordan en af vores store kunstnere lod sig inspirere af fortiden. I ”Inspirationens skatkammer” har vi inviteret den svenske kunstner Rikard Silwärn til at lave en kunstnerworkshop på museet. Rikard Silwärns praksis folder sig ud i brudfladen mellem mythos og logos. Den udgør derfor en nøgle til at forstå Thorvaldsens idealiserede kunst, der på mange måder står i modsætning til det dramatiske mytologiske landskab der prægede antikken – den tid, som var Thorvaldsens inspirationskilde. Sammen med Rikard Silwärn arbejder gymnasieelever fra så forskellige fag som billedkunst, oldtidskundskab og græsk, med antikken set fra nutiden med nyklassicismen som mellemstation. Gennem forelæsning, diskussioner og praktiske øvelser kredser eleverne sig ind på de begreber, som de skal mestre. Det helt centrale begreb, inspiration, føres med sprogets egen arkæologi, etymologien, tilbage til det latinske spiritus, der betyder ånd. Ordet inspiration er onomatopoietisk – altså lydefterlignende. Man har ment, at det må have lydt enten som *speis- eller *peos-, lyden af åndedrættet. I den praktiske del af workshoppen får eleverne til opgave at puste nyt liv i antikken. Konkret betyder det, at eleverne skal trække vejret gennem de arkaiske lydord, samtidigt med, at en videoprojektion kaster billedet af deres ansigt op på en af de antikke buster i antiksamlingen. Sideløbende med denne forunderlige levendegørelse af antikken skal eleverne indbyrdes diskutere, hvor inspiration kommer fra. De skal finde en metafor for begrebet og komme med forslag til, hvorledes tingene i antiksamlingen (måske) ville kunne bruges i en nutidig sammenhæng. Det er der kommet mange sjove og tankevækkende idéer ud af. Du kan gå på opdagelse her i projektrummet og se de billeder, som eleverne har taget på dagen, samt læse nogle af de overvejelser, de har gjort sig under vejs.

Klassetrin

2. og 3. g. Græsk

Datering

09/10/2009

Klassens projekter

Inspirationens Skatkammer  - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn - 09/10/2009 - Den Ægyptiske Samling Inspirationens Skatkammer  - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn - 09/10/2009 - Bronzesamlingen Inspirationens Skatkammer  - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn - 09/10/2009 - Møntsamlingen Inspirationens Skatkammer  - kunstnerworkshop med Rikard Silwärn - 09/10/2009 - Vasesamlingen
 

Elevens titel

Vasesamlingen

Elevens kommentar

Inspirationen stammer fra de uopklarede spørgsmål, der endnu er i denne verden, de ting som endnu ikke er gjort. Noget der er allerede er udført, kan stilles i kontrast til det endnu ugjorte, og det inspirerer, da hvert svar åbner ti nye spørgsmål. Inspirattionen er blot toppen af isbjerget, da denne blot er første led i processen, og størstedelen stadigvæk ligger under vand, og man endnu ikke ved, hvilken form det vil tage. Inspirationen spreder sine vinger over vort sind, når vi ser andre handle, som vi selv ønsker at kunne handle. Vi finder inspiration, når vi ser gammelt blandet op med nyt.
Inspirationen er at finde i Thorvaldsens Museum. Arkitekturen er inspirerende, da den kombinerer gammelt med semigammelt, og den åbner mulighed for at kombinere dette igen med noget endnu nyere. Inventaret bibringer også inspiration, da man ser lævnene fra en nu svunden tid, og man således får et indblik i, hvordan folk levede og tænkte.