Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Biografi

C.F. Hansen (1756-1845)

Christian Frederik Hansen var arkitekt. Han tegnede flere vigtige bygninger i begyndelsen af 1800-tallet, herunder Vor Frue Kirke. Hans arkitektur udtrykker nyklassicismens enkelhed og monumentalitet.

Fortolkninger

Uddybende tekst

Uddannelse
C. F. Hansen blev uddannet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi Læs introduktion i København. Samtidig tog han en uddannelse som murer. Han tog afgang fra akademiet med den store guldmedalje i 1779.

Til Rom
I perioden 1782-84 opholdt C. F. Hansen sig i Rom. I nyklassicismen ånd studerede han antikkens Læs introduktion bygningsværker og renæssancens Læs introduktion hovedværker inden for arkitektur. Det skulle senere præge hans arkitektur.

Landbygmester i Holsten
Hjemvendt fra Rom blev han sendt til Holsten for at virke som Landbygmester. Men arbejdet var ikke særligt godt lønnet. Han påtog sig derfor opgaver for private i Hamburg. Det var købmænd, som i kraft af den økonomisk velstående periode, havde fået råd til at bygge stort og overdådigt. Han byggede også for egne penge bygninger, som han siden solgte. Hans bygningsstil i Hamburg gjorde indtryk på embedsmændene i København, der i 1800 kaldte ham tilbage til hovedstaden.

Overbygningsdirektør og professor i København
C. F. Hansen blev kaldt tilbage til København for at deltage i genopførelsen af Christiansborg Slot sammen med Hofbygmesteren. Han overtog hurtigt ledelsen af projektet, som blev helt hans eget. Han tegnede et nyklassicistisk Læs introduktion slot på ruinerne af det nedbrændte barokke Læs introduktion kongeslot. Slottet blev bygget fra 1803-33, men nedbrændte delvist i 1884.

Samtidig fik han opgaven at tegne det nye råd-, dom- og arresthus på Nytorv i København. Det blev bygget fra 1803-16 og står som ét af hans hovedværker. Her er nyklassicismens Læs introduktion enkelhed og monumentalitet kommet klart til udtryk.

Endnu et hovedværk blev Vor Frue Kirke, som var nedbrændt under englændernes bombardement af København i 1807. I stedet for den tidligere barokke kirke byggede C. F. Hansen en nyklassicistisk Læs introduktion kirke, inspireret af renæssancen Læs introduktion basilikaer i Rom og andre steder i Italien. Den blev bygget fra 1810-26 og er kendetegnet ved et højt, tøndehvælvet loft. Hansen bestilte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen Læs introduktion til at udsmykke kirken. Resultatet blev hans berømte Kristus-statue Læs introduktion i kirkens kor, de tolv apostle-skulpturer placeret ud for skibets bærende piller og den knælende engel Læs introduktion med en muslingeskal som døbefont lige foran Kristus-figuren.

C. F. Hansens officielle position
I 1808 blev C. F. Hansen udnævnt til professor ved Kunstakademiet i København og bestred direktørposten på skolen af flere omgange. Han havde også offentlige titler som etatsråd og konferensråd.

På grund af hans dominerende rolle i udviklingen af den nyklassicistiske arkitektur i Danmark og bygningskulturen generelt i første halvdel af 1800-tallet, blev C. F. Hansen nedvurderet i anden halvdel af århundredet. I dag står han som én af de største arkitekter i Danmark.