Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Ægyptisk samling

Ægyptiske amuletter

Der er fundet tusindvis af amuletter fra det gamle Ægypten, hvor både antallet og motivernes mangfoldighed vidner om amuletternes centrale betydning i livet såvel som i døden. Amuletternes magiske evner mente man beskyttede den person, der bar dem på sig. Hos de levende blev amuletterne tit båret som vedhæng i halskæder eller i ringe, imens de hos de døde blev lagt ind imellem bandagerne under balsameringen.
Der findes et utal af forskellige amulet-typer, der hver har deres specifikke funktion og beskyttelsesevner.

Uddybende tekst

Amuletter og dødekult
Fund af amuletter går helt tilbage til Badari-kulturen Læs introduktion (ca. 4500-4000 f.Kr.), og giver os en indsigt i de farlige kræfter ægyptere allerede dengang følte var til stede i deres verden. Det var ikke kun i livet, at mennesket havde brug for hjælp og beskyttelse fra magiske amuletter, men i lige så høj grad i døden. Når en ægypter døde, mente man, at han begav sig ud på en lang og farefuld rejse mod Dødsriget Læs introduktion. Under rejsen blev den døde beskyttet af både amuletter og religiøse tekster Læs introduktion. Målet med rejsen var at blive lukket ind i Osiris’ Rige Læs introduktion, hvor den døde ville blive genfødt og opnå evigt liv. Vejen til genfødsel blev sammenlignet med solens rejse Læs introduktion, og da den genfødte sol blev sat i forbindelse med skarabæens Læs introduktion livscyklus, blev skarabæen tidligt den mest populære af alle amuletter. Også hjerteskarabæen var af stor betydning. For at få adgang til Dødsriget skulle den afdødes hjerte nemlig først vejes Læs introduktion. De gamle ægyptere mente, at hjertet kendte til alle følelser og handlinger. For at undgå at det talte over sig ved vejningen, lagde man under balsameringen en hjerteskarabæ ovenpå hjertet og sikrede sig derved, at det ikke sladrede om eventuelle ugerninger.

Populære amuletter
Den mest kendte af alle de beskyttende amuletter er uden tvivl udjat-øjet, også kendt som Horus-øjet Læs introduktion. Den besad helende egenskaber, var ondtafværgende og var symbol på genfødsel. En anden amulet, der er fundet på stort set alle mumier, er djed-søjlen. Den symboliserede stabilitet og udholdenhed og findes som regel placeret på halsen eller brystkassen af en mumie.

Der var forskrifter for, hvilket materiale en amulet skulle være lavet af, og hvor på mumien den skulle placeres. F.eks. burde djed-søjlen være lavet af guld, men da guld var dyrt, er de fleste djed-søjler fremstillet af andet materiale. Det samme gør sig gældende for mange andre amuletter. Trods disse afvigelser i materiale-brug, blev amuletter og deres egenskaber taget yderst alvorligt af de gamle ægyptere, og de spillede en altafgørende og betydningsfuld rolle i deres liv og efterliv.