Tilbygningen
Frisen på Thorvaldsens Museum, velkomstscenen
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Litteratur

Digtet "Velkommen, o Mester, tilbage til Nord", Winther

Hyldestsang til Bertel Thorvaldsen, skrevet af digteren Christian Winther Læs introduktion i anledning af billedhuggerens hjemkomst til Danmark i 1838.

Uddybende tekst

Baggrund
Sangen blev skrevet til Thorvaldsens hjemkomstdag d. 17. september 1838. Det var en gruppe yngre danske kunstnere – heriblandt forfatteren selv – der fremførte sangen foran Thorvaldsens bolig på Charlottenborg.

Indhold
I sangen fokuserer Winther meget på det smukke Danmark, der som en moder modtager sin længe savnede søn. Selvom Thorvaldsen havde tilbragt det meste af sit liv i Rom, vælger Winther derfor i sidste strofe at hylde ham som vor stolthed i nord.

Hilsen til Albert Thorvaldsen fra Danmarks yngre Kunstnere
Velkommen, o! Mester, tilbage til Nord
Fra Sydens sødtblomstrende Høie,
Fra Byen, hvor Floden, den gule, sig snoer,
Hvor Solen nedsender sit Øie
Til Rankernes Frugt, mens Orangernes Duft
Omsvæver Cypressen i mørkeblaae Luft.

Vidt førte din Hæder, den vældige Ørn,
Dit Navn paa de mægtige Vinger,
At høit det blev nævnet for Jorderigs Børn,
Hvor Kunsten sin Tryllestav svinger.
Nu Danmark, saa stolt af sin Søn og hans Navn,
Dig aabner huldsaligt sin Moderfavn.

Fra Høie og Sletter, fra grønnende Eng,
Fra Byer og duftende Skove,
Fra jublende Læber, fra klingende Streng,
Fra Havets høitbrusende Vove,
Fra Landboens Hytte, fra Herskerens Slot
Dig toner: Velkommen, o! Kunstens Drot!

Og vi, som endnu kun i Forgaarden staae
Til Musernes straalende Tempel,
Og færdes, saa flittigt og godt, vi formaae,
Med Pensel og Meisel og Stempel, —
Vi kunne ei tæmme Begeistringens Lyst,
Nei, ud maa den strømme af fulde Bryst!

Du aabned vort Øie, Du vakte vor Sands
For Skjønhed og Sandhed, den rene;
Du bærer med Rette den evige Krands
Af Laurens gudviede Grene!
Høit lyde vor Velkomst i jublende Chor:
Hil være vor Mester! vor Stolthed i Nord!

Lyt også til Winthers andre digte om Thorvaldsen Læs introduktion og hans kunst Læs introduktion.

Læs mere i Brevarkivet.