Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens malerisamling

Thorvaldsens Museums Malerisamling

DC Blunck B199 Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere

Thorvaldsens malerisamling
I princippet består Thorvaldsens Museums malerisamling af de malerier, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen erhvervede gennem livet. Efter Thorvaldsens død i 1844 og hans museums åbning i 1848 er der imidlertid kommet flere værker til. Det drejer sig om malerier, der belyser Thorvaldsens liv og virke – f. eks. portrætter, der viser, hvordan mesteren så ud på et bestemt tidspunkt. Museets samling omfatter i dag ca. 450 malerier.

Interessen for malerkunsten
Thorvaldsen var meget optaget af malerkunst – måske fordi han under sin uddannelse på Det Kgl. Danske Kunstakademi ikke, som man skulle tro, havde en billedhugger som lærer, men malerprofessoren Nicolai Abraham Abildgaard. De første år i Rom havde Thorvaldsen selvfølgelig ikke mange midler til rådighed, men efterhånden som han opnåede anerkendelse og begyndte at tjene penge på sin kunst, fik han mulighed for selv at erhverve sig malerier.

Samlingsområde
Et af de ældste malerier i den samling, Thorvaldsen med tiden fik opbygget, er den italienske maler Lorenzo Monacos Maria med barnet fra 1400-tallets begyndelse. Der er også værker fra de følgende århundreder, men for det meste var det sin egen tids malerkunst, Thorvaldsen købte.

Både dansk og internationalt
Thorvaldsen havde en forkærlighed for italienske motiver: landskaber og folkelivsscener. Kunstnere fra mange, især nordeuropæiske, lande valfartede til Rom, som ansås for den tids kunstmetropol. Den romerske kunstscene blev dermed international, hvilket Thorvaldsens malerisamling i høj grad bærer præg af. Han købte værker af italienske malere og tilrejsende nederlandske, franske, engelske, ungarske, svenske, norske og især tyske malere. Og så købte han også af de danske malere, der kom til Rom for at uddanne sig i kortere eller længere tid med det resultat, at det såkaldte danske guldaldermaleri også spiller en stor rolle i samlingen i dag.

Fremhæves bør Wilhelm Bendz’ (1804-1832) Kunstnere i Fincks kaffehus i München, Wilhelm Marstrands (1810-1873) Lystighed udenfor Roms mure på en oktoberaften og Johan Th. Lundbyes (1818-1848) "_Landskab ved Arresø":/arkivet/artikel/169, som Thorvaldsen i øvrigt erhvervede efter sin hjemkomst til København i 1838.

Malerisamlingen på Thorvaldsens Museum
Malerisamlingen har aldrig været vist i sin helhed, men lige siden museets indvielse har et udvalg bestående af de bedste værker været ophængt i de ni små rum imod kanalen på første sal. I dag kan man her opleve lidt over 150 malerier, der er tematisk ophængt.

Da museet åbnede dørene for offentligheden i midten af 1800-tallet, var det naturligvis i sig selv en stor begivenhed. Ikke mindst betød malerisamlingen, at et dansk publikum nu fik en enestående mulighed for at danne sig et indtryk af den europæiske samtidskunst.