Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Museets udsmykninger

Thorvaldsens Museums gård

Thorvaldsens Museums gård

En kejserlig gravhave
Midt i Thorvaldsens Museum ligger en åben gård, hvis midte prydes af Thorvaldsens grav. Thorvaldsen blev gravlagt her lige inden museet åbnede i 1848 – fire år efter hans død. Inden da havde han ligget i et kapel i Københavns domkirke, Vor Frue Kirke. Graven i museets gård er et underjordisk gravkammer udsmykket med vægmalerier. I gårdniveau er der plantet vedbend og en rosenbusk på graven.

Thorvaldsens endelige grav er en kejser værdig. I antikken havde man til de romerske kejsere indrettet gravhaver med smukke beplantninger rundt om gravene. Udover gravens beplantning findes også andre vækster i gården. Men de skal findes på gårdens mure.

En sådan fornem begravelse af en kunstner havde tidligere været usædvanlig, men i 1800-tallet ændredes synet på kunstnerrollen sig. Kirken gav sin tilladelse til, at Thorvaldsen foreviget kunne gravlægges i uindviet jord omgivet af sin kunst. Museet kan derfor også kaldes for et mausoleum.

Gårdens frodige udsmykning
Museets arkitekt, M. G. Bindesbøll, designede gården som en illusion af en frodig paradishave ved at lade en bevoksning male på gårdens facader. Der er ege- og laurbærtræer mellem portalerne, mens palmetræer vokser op ad endemuren mod Kristussalen. Udsmykningen fletter sig sammen med bygningselementerne, mens en sort baggrund fremhæver motiverne.

Ruderne i dørportalerne ind til korridorerne var oprindeligt matterede med sandblæste blomsterudsmykninger, som spillede sammen med væggenes udsmykniner og beplantningen på graven. I dag kan man stadig se et sæt af den type vinduer i én af portene mod den nordre korridor i stueetagen.

Den frodige udsmykning fortsætter indenfor i rummenes loftsdekorationer.