Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens malerisamling

Det indre af Colosseum i Rom

B 405

Eckersbergs romerske bybilleder
Som mange europæiske kunstnere igennem tiderne rejste den danske maler C. W. Eckersberg i 1813 til Rom for at studere byens berømte kunstværker og bygninger. Ligesom mange i dag valfarter til Rom for at opleve bygningsværker som Colosseum, var det antikke amfiteater også et populært motiv på Eckersbergs tid. I romertiden blev her opført gladiatorkampe og kampe med vilde dyr.

Flere kristne elementer i maleriet, såsom et kristent kors, to altre samt en knælende, bedende person, viser Colosseums senere funktion. Den katolsk-kristne pave havde i 1744 fredet Colosseum og indviet det til minde om de tidlige kristne, der havde lidt døden under kampene i amfiteateret.

Udtryk og form
Eckersbergs maleri viser Colosseum på en utraditionel måde. Frem for at skildre Colosseums ydre i sin storhed og helhed, som kunstnere i tidligere tider ville have gjort det, har han kun malet et udsnit af bygningens indre. Den danske maler skildrede flere af Roms bygninger fra utraditionelle vinkler. Det er med til at give hans malerier et mere virkelighedsnært udtryk.

Det virkelighedsnære udtryk skyldes også, at Eckersberg i Rom fulgte en international trend. Som så mange andre kunstnere begyndte han her at male sine billeder i det fri og direkte foran motivet. Han både påbegyndte og afsluttede sine malerier på stedet frem for at male dem færdige hjemme i atelieret, som han havde lært på kunstakademiet.

Maleriet bærer netop præg af, at Eckersberg har malet det direkte foran motivet og har iagttaget stedet meget nøjagtigt. Alt er malet med stor præcision i farver, former og linjer. Han har særligt gjort noget ud af at fange det karakteristiske sydlandske lys og skyggeeffekterne på den støvede jord.

Metoden med at male i det fri og i en virkelighedstro stil med klare farver og naturligt lys introducerede Eckersberg senere i det danske guldaldermaleri. Han blev professor og underviser på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København og fik derfor en stor indflydelse på en yngre generation af danske malere.

Maleriets plads i Thorvaldsens malerisamling
Eckersberg var kommet til Rom på et rejselegat fra kunstakademiet i København. Under sit ophold i byen boede han i det samme hus som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. De lærte hinanden godt at kende, og Thorvaldsen erhvervede selv Eckersbergs maleri i Italien. Det er derfor siden indgået i Thorvaldsens Museums Malerisamling.