Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens malerisamling

Kapitol set fra kolonnaden på Konservatorpaladset i Rom

Roms arkitektur og folkeliv
Mange europæiske kunstnere rejste omkring 1800 til Rom for at studere de berømte kunstværker og bygninger fra antikken og fremefter. Formålet var at lære af de klassiske værker, så kunstnerne selv kunne blive bedre til deres arbejde. Martens’ maleri fra Kapitolhøjen illustrerer det meget. På den åbne plads ses en kunstner, der sidder under en paraply. Han er i færd med at lave skitser efter antikkens forbilleder.

Kapitolet var allerede i antikken et særligt sted. På området lå der tidligere templer til ære for de romerske guder. På Martens’ tid og i dag består området af en blanding af antikke og senere tilkomne monumenter, både bygningsværker og skulpturer. På billedet ses f.eks. de antikke statuer Dioskurerne med deres heste.

Ditlev Martens var særligt interesseret i Roms arkitektur, men maleriet her kan også minde om et genremaleri, da det skildrer romernes hverdagsliv i fortællende detaljer. Man lægger straks mærke til den travle mor i forgrunden, der balancerer et spædbarn på sit hoved. På den solbeskinnede plads ses tre romerske mænd, der synes at spille et spil eller lignende, og længere tilbage gør en mand fagter mod en ung romerinde.

Udtryk og form
Martens har skildret scenen fra Kapitol i en hverdagsrealistisk stil, som var typisk for guldaldermaleriet. Alt er gengivet med mange virkelighedstro detaljer. Det var en malemåde, som Martens havde lært af sin lærer på Det Kgl. Danske Kunstakademi, C. W. Eckersberg. Faktisk havde Eckersberg tegnet en skitse fra netop samme sted.

Også maleriets skæve vinkel har Martens lært af Eckersberg. Maleriet viser et snævert udsnit af stedet, der kun giver udsyn til en begrænset del af området. Det er fordi, motivet er skildret igennem det såkaldte Konservatorpalads’ søjler, hvorfra blikket ledes videre ind på den åbne plads. I baggrunden ses kirken Santa Maria in Aracoeli.

Maleriets plads i Thorvaldsens Museum
Da Martens kom til Rom i 1825 opsøgte han straks Bertel Thorvaldsen. Den berømte billedhugger støttede ham ved at introducere ham til andre kunstnere og ved at købe hans kunst. Thorvaldsen erhvervede bl.a. maleriet her, mens Martens var i Rom. Maleriet indgår derfor i Thorvaldsens Museums Malerisamling.