Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Thorvaldsens skulpturer

Wlodzimierz Potocki

Wlodzimierz Potocki, A 794

En heltemodig ung mand
I Thorvaldsens portrætter fremstår samtidens helte ofte som idealiserede forbilleder. Selv om Włodzimierz Potocki ikke døde i krig, har Thorvaldsen efter den efterladte families ønske fremstillet ham som krigshelt i en romersk feltherres dragt.

Den unge adelsmand Włodzimierz Potocki (1789-1812) døde blot 23 år gammel. Han var søn af Szczęsny Potocki, der i 1791 sammen med andre polske adelsmænd havde indgået et forbund med Rusland imod en fri forfatning i Polen. Faderen blev derfor i sønnens samtid betragtet som landsforræder, og Włodzimierz havde måske et ønske om at sone faderens gerning ved at gøre en heltemodig indsats i kampen for fædrelandet. Han deltog i krigen mellem hertugdømmet Warszawa og kejserriget Østrig i 1809 og kæmpede under fyrst Józef Poniatowski, som Thorvaldsen også har udført en portrætstatue af. Potocki udmærkede sig i krigen, men døde af tyfus og ikke som helt i slagmarken. Alligevel ville de efterladte gerne mindes ham som krigshelt.

Potockis statue er én blandt flere af Thorvaldsens skulpturer udført til polske bestillere. Ud over at Thorvaldsen skabte monumenter knyttet til Polens frihedskamp, udførte han også portrætter af andre af Potocki-familiens medlemmer, bl.a. af Arthur Potocki og Julia Potocka.

Udtryk og form
Thorvaldsen har fremstillet Potocki som romersk feltherre. Ved hans fødder ses krigsheltens redskaber, en hjelm og et skjold prydet med den polske ørn. Den unge greve står afslappet i en kontrapost, mens hans venstre hånd hviler på sværdgrebet. Figuren udstråler en velafbalanceret ro, men alligevel er der noget vagtsomt over Potockis udtryk, som om han er klar til at skride til handling, hvis det kræves.

På soklens relief ses en vinget figur, der er faldet i søvn over en udbrændt fakkel. Det er Dødens Genius, og den er her et symbol på Potockis død.

Enkelte kritikere indvendte, at statuen var for antik. Det blev foreslået, at Thorvaldsen skulle have vist den unge greve i den polske, nationale uniform. Thorvaldsen interesserede sig dog ikke så meget for historisk korrekthed eller for nøjagtig portrætlighed, men søgte i stedet at skabe en harmonisk og ideal helhedsvirkning. I Potockis tilfælde stemte Thorvaldsens nyklassicistiske smag overens med bestillerne, der foretrak en antik iscenesættelse af deres tidligt afdøde familiemedlem.

Gravmonumentets historie
Statuen blev i 1816 bestilt af grevinde Anna Potocka, der på vegne af sin kusine Tecla Potocka, Potockis unge enke, kontaktede Thorvaldsen i Rom. Som det så ofte var tilfældet med Thorvaldsens skulpturer, gik der flere år, før statuen stod færdig i marmor. Først i 1831 ankom statuen til sit bestemmelsessted, katedralen i Kraków.

Museets udgave af Potockis gravmonument er af en endnu senere dato og en såkaldt kopihugning.