Tilbygningen
Wlodzimierz Potocki, A 794
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Thorvaldsens skulpturer

Wlodzimierz Potocki

Thorvaldsens statue af en ung mand iført romersk militærdragt forestiller den polske greve Włodizimierz Potocki. Statuen er et gravmonument, der skal minde om Potockis heltemodige indsats i kampen for Polens frihed.

Kunstner

Bertel Thorvaldsen Læs introduktion (1770-1844)

Datering

1821

Mål

215 cm

Materiale

Marmor

Inv. nr.

A 794

Fortolkninger

Nye ord til Thorvaldsen - værkstedsforløb med billedkunstner Lise Harlev - 07/02/2008 - Polsk Spartaner Nye ord til Thorvaldsen - 02/03/2010 - Arrogance

Uddybende tekst

En heltemodig ung mand
I Thorvaldsens portrætter fremstår samtidens helte ofte som idealiserede forbilleder. Selv om Włodzimierz Potocki ikke døde i krig, har Thorvaldsen efter den efterladte families ønske fremstillet ham som krigshelt i en romersk feltherres dragt.

Den unge adelsmand Włodzimierz Potocki (1789-1812) døde blot 23 år gammel. Han var søn af Szczęsny Potocki, der i 1791 sammen med andre polske adelsmænd havde indgået et forbund med Rusland imod en fri forfatning i Polen. Faderen blev derfor i sønnens samtid betragtet som landsforræder, og Włodzimierz havde måske et ønske om at sone faderens gerning ved at gøre en heltemodig indsats i kampen for fædrelandet. Han deltog i krigen mellem hertugdømmet Warszawa og kejserriget Østrig i 1809 og kæmpede under fyrst Józef Poniatowski Læs introduktion, som Thorvaldsen også har udført en portrætstatue af. Potocki udmærkede sig i krigen, men døde af tyfus og ikke som helt i slagmarken. Alligevel ville de efterladte gerne mindes ham som krigshelt.

Potockis statue er én blandt flere af Thorvaldsens skulpturer udført til polske bestillere. Ud over at Thorvaldsen skabte monumenter knyttet til Polens frihedskamp, udførte han også portrætter af andre af Potocki-familiens medlemmer, bl.a. af Arthur Potocki Læs introduktion og Julia Potocka Læs introduktion.

Udtryk og form
Thorvaldsen har fremstillet Potocki som romersk feltherre. Ved hans fødder ses krigsheltens redskaber, en hjelm og et skjold prydet med den polske ørn. Den unge greve står afslappet i en kontrapost Læs introduktion, mens hans venstre hånd hviler på sværdgrebet. Figuren udstråler en velafbalanceret ro, men alligevel er der noget vagtsomt over Potockis udtryk, som om han er klar til at skride til handling, hvis det kræves.

På soklens relief ses en vinget figur, der er faldet i søvn over en udbrændt fakkel. Det er Dødens Genius, og den er her et symbol på Potockis død.

Enkelte kritikere indvendte, at statuen var for antik. Det blev foreslået, at Thorvaldsen skulle have vist den unge greve i den polske, nationale uniform. Thorvaldsen interesserede sig dog ikke så meget for historisk korrekthed eller for nøjagtig portrætlighed, men søgte i stedet at skabe en harmonisk og ideal helhedsvirkning. I Potockis tilfælde stemte Thorvaldsens nyklassicistiske Læs introduktion smag overens med bestillerne, der foretrak en antik iscenesættelse af deres tidligt afdøde familiemedlem.

Gravmonumentets historie
Statuen blev i 1816 bestilt af grevinde Anna Potocka, der på vegne af sin kusine Tecla Potocka, Potockis unge enke, kontaktede Thorvaldsen i Rom. Som det så ofte var tilfældet med Thorvaldsens skulpturer, gik der flere år, før statuen stod færdig i marmor. Først i 1831 ankom statuen til sit bestemmelsessted, katedralen i Kraków.

Museets udgave af Potockis gravmonument er af en endnu senere dato og en såkaldt kopihugning Læs introduktion.