Tilbygningen
DC Blunck B199 Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Biografi

Blunck (1798-1854)

Ditlev Conrad Blunck var maler af dansk-tysk oprindelse og én af de danske guldaldermalere. Han forlod Danmark i 1841 og sluttede sig til slesvig-holstenerne i krigen mod Danmark i 1848-50.

Uddybende tekst

Kunstnerens uddannelse
D. C. Blunck var af tysk-dansk afstamning og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi Læs introduktion i København. Fra 1818 til ca. 1820 opholdt Blunck sig på kunstakademiet i München, måske fordi han var utilfreds med undervisningen i København. Efter opholdet i München fortsatte han alligevel sin uddannelse i København under professor J. L. Lund, der fik vakt hans interesse for religiøse motiver.

Blunck begyndte som historiemaler Læs introduktion, men malede også mange genremalerier og bidrog herigennem til udviklingen af guldaldermaleriet Læs introduktion hverdagsrealisme. I hans genremalerier ses en påvirkning fra kunstakademiets anden malerprofessor, Christoffer Wilhelm Eckersberg Læs introduktion.

Til Rom
I 1828 drog Blunck, som andre i tiden, til Rom for at studere ældre mesterværker fra antikken og senere. Efter ankomsten blev han en del af kredsen omkring billedhuggeren Bertel Thorvaldsen Læs introduktion, som han har skildret i maleriet Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere Læs introduktion fra 1837.

Den tyske kunstnerkoloni i Rom, kaldet nazarenerne Læs introduktion, og deres interesse for religiøse motiver fik stor betydning for hans maleri.

Bluncks afsked med Danmark
Efter 10 år i Rom rejste Blunck tilbage til Danmark. Her fik han en dom for homoseksuel adfærd og forlod derfor landet for altid i 1841. Han tilsluttede sig slesvig-holstenerne under krigen mod Danmark i 1848-50 og mistede herefter al forbindelsen til de danske kunstnere.