Thorvaldsens Museum
Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K
Telefon 33 32 15 32, Fax 33 32 17 71, E-mail: thm@thorvaldsensmuseum.dk
Web: www.thorvaldsensmuseum.dk, tilbygningen.dk

Biografi

Blunck (1798-1854)

DC Blunck B199 Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere

Kunstnerens uddannelse
D. C. Blunck var af tysk-dansk afstamning og uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København. Fra 1818 til ca. 1820 opholdt Blunck sig på kunstakademiet i München, måske fordi han var utilfreds med undervisningen i København. Efter opholdet i München fortsatte han alligevel sin uddannelse i København under professor J. L. Lund, der fik vakt hans interesse for religiøse motiver.

Blunck begyndte som historiemaler, men malede også mange genremalerier og bidrog herigennem til udviklingen af guldaldermaleriet hverdagsrealisme. I hans genremalerier ses en påvirkning fra kunstakademiets anden malerprofessor, Christoffer Wilhelm Eckersberg.

Til Rom
I 1828 drog Blunck, som andre i tiden, til Rom for at studere ældre mesterværker fra antikken og senere. Efter ankomsten blev han en del af kredsen omkring billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, som han har skildret i maleriet Danske kunstnere i osteriet La Gensola i Trastevere fra 1837.

Den tyske kunstnerkoloni i Rom, kaldet nazarenerne, og deres interesse for religiøse motiver fik stor betydning for hans maleri.

Bluncks afsked med Danmark
Efter 10 år i Rom rejste Blunck tilbage til Danmark. Her fik han en dom for homoseksuel adfærd og forlod derfor landet for altid i 1841. Han tilsluttede sig slesvig-holstenerne under krigen mod Danmark i 1848-50 og mistede herefter al forbindelsen til de danske kunstnere.