Tilbygningen
Afstøbningssamlingen, rumvue fra udstilingen "Af rette støbning".
Afstøbningssamlingen, rumvue fra udstilingen "Af rette støbning". Afstøbningssamlingen2, rumvue af udstillingen "Af rette støbning"
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Thorvaldsens afstøbningssamling

Thorvaldsens afstøbningssamling

I løbet af de 40 år Thorvaldsen boede i Rom, samlede han på gipsafstøbninger af antikke værker. Afstøbningerne fungerede både som kilde til inspiration for hans egne værker og som arbejdsredskab.

Film

Hvor skal du hen med den fod?

Fortolkninger

Uddybende tekst

En omfattende privatsamling
Bertel Thorvaldsens samling består af omkring 350 afstøbninger af græsk Læs introduktion og romersk Læs introduktion skulptur fra ca. 500 f.Kr. til 300 e.Kr. Dertil kommer løse arme, ben og fødder og et par hundrede portræthoveder fra en søjle, som blev rejst af Kejser Trajan (98-117 e.Kr.). Der er også ca. 60 afstøbninger af senere skulpturer fra renæssancen Læs introduktion
og barokken, fra 1500 og 1600-tallet. Alt i alt er det en opfattende samling.

Samlingens begyndelse
Thorvaldsen samlede på afstøbninger gennem alle de år, han opholdt sig i Rom. Men allerede mens han gik på kunstakademiet i København, stiftede han bekendtskab med afstøbninger. De blev brugt i undervisningen af de studerende, fordi man mente, at antik skulptur var blandt det ypperligste inden for kunst. Akademiets antiksal var et studiested, hvor unge kunstnere kunne finde inspiration til egne værker.

Da Thorvaldsen kom til Rom i 1797, var det med instrukser fra akademiet, om at erhverve afstøbninger af antikker til antiksalen. Samtidig startede han også sin egen private samling. Han købte afstøbninger fra de store antiksamlinger i Rom, som f.eks. Vatikanet og Kapitolmuseerne. Han kan også have erhvervet sig afstøbninger i forbindelse med det restaureringsarbejde Læs introduktion, han foretog af antikke Læs introduktion skulpturer.

Thorvaldsens lejlighed i Rom
Mens Thorvaldsen boede i Rom, opbevarede han samlingen både i sin private lejlighed og i sine atelierer. Beskrivelser af Thorvaldsens lejlighed på Via Sistina, tæt ved den Spanske trappe, nævner også afstøbningerne. De skulle efter sigende være stuvet så tæt sammen i et enkelt rum, at man knap kunne træde indenfor. I hans atelierer neden for Piazza Barbarini var det formodentligt afstøbninger af de antikke værker, som han fik bestilling på at kopiere fra sin kundekreds.

Afstøbninger som inspiration
På akademiet i København blev der dengang ikke undervist i at hugge i marmor. Da Thorvaldsen kom til Rom, var det derfor også for at øve sig i den rent tekniske del af billedhuggerkunsten. Det forgik ved at kopiere de kendte hovedværker fra antikken. Thorvaldsens samling af afstøbninger har derfor også fungeret som et arbejdsredskab. Senere fik han en del bestillinger på netop at fremstille marmorkopier af de antikke mesterværker, som man i hans samtid yndede at samle på. Den form for bestillingsværker var helt i den antikke ånd. Romernes begejstring for græsk kunst fra den klassiske periode Læs introduktion, førte til en omfattende kopivirksomhed i antikken. Thorvaldsen brugte også afstøbningerne som inspiration til sin egen kunst. Mange af hans værker følger antikken både i stil og i valg af motiv.

I kælderens mulm og mørke
Da Thorvaldsen kom tilbage til Danmark i 1838, fulgte hans samling af afstøbninger med. Siden Thorvaldsens Museum Læs introduktion åbnede i 1848 har de i mere eller mindre grad været tilgængelige for publikum. Langt de fleste er i dag opmagasineret, hvilket skyldes noget så simpelt som pladsmangel. Enkelte af dem er dog opstillet i antiksamlingen Læs introduktion, hvor de supplerer antikkens originale værker.