Tilbygningen
Kristussalen
Udskrift venlig version Sluk og tænd tekst

Kategori

Thorvaldsens Museum

Kristussalen

I Kristussalen på Thorvaldsens Museum står Bertel Thorvaldsens originalmodeller i gips af Kristus-statuen, statuerne af apostlene og Dåbens engel, der blev udført til Vor Frue Kirke i København.

Film

Jeg elsker dig!

Fortolkninger

Portrætværksted - kunstnerworkshop - 24/01/2006 - Velsignelsen Portrætværksted - kunstnerworkshop - 27/01/2006 - Uden titel Portrætværksted - kunstnerworkshop - 26/01/2006 - Uden titel Portrætværksted - kunstnerworkshop - 01/02/2006 - Uden titel Portrætværksted - kunstnerworkshop - 27/01/2006 - Jesus og jeg Værkstedsforløb med billedkunstneren Nikolaj Recke - 23/03/2007 - The regeneration Værkstedsforløb med billedkunstneren Nikolaj Recke - 23/03/2007 - Religion vs. religion? ATTITUDER - 10/02/2010 - Kom-Kristus

Uddybende tekst

Den kirkelige udsmykningsopgave
Selvom Thorvaldsen udførte flere kirkelige udsmykningsopgaver og kunstværker med kristelige motiver, udtalte han sig aldrig offentligt om hans egen trosretning. For ham var det vigtigste at skabe et godt kunstværk.

Én af hans vigtigste, kirkelige udsmykningsopgaver blev nyindretningen af Vor Frue Kirke Læs introduktion i København. Skulpturerne hertil blev alle udformet i 1820’erne.

Kristus (inv.nr. A 82)
Den første figur, Thorvaldsen begyndte på, var Kristus Læs introduktion, som han modellerede i 1821 i Rom. Thorvaldsens Kristus er genopstanden med synlige stigmata. Han er den ydmyge Kristus, der bøjer sit hoved for Guds børn. Med udbredte arme og en hvilende holdning er han imødekommende, og hans krop siger nærmest ’kommer til mig’ – ligesom han sagde i Matthæus-evangeliet 11, vers 28.

Kristus’ frontale stilling og statuens rene og rolige linjer udtrykker en ideal harmoni. Flere tidlige skitser vidner om, at Thorvaldsen afprøvede forskellige stillinger, før han fandt det endelige udtryk. I tegnede skitser ser man Kristus med en hævet arm, mens skulpturskitser viser ham med ansigtet udtryksfuldt løftet mod himlen.

Den mest sandsynlige inspirationskilde til Thorvaldsens endelige Kristus-figur er den tyske maler Peter Cornelius’ (1783-1867) maleri De fem kloge og de fem ukloge jomfruer Læs introduktion fra 1813-16. Det hang en overgang i Thorvaldsens lejlighed i Rom. I maleriet viser Kristus sig på næsten samme måde, som Thorvaldsen nogle år senere skildrede ham i sin statue.

Dåbens engel knælende (Inv.nr. A 112)
Forrest i Kristussalen står Thorvaldsens døbefont til Vor Frue Kirke i form af en knælende engel Læs introduktion. Med en blomsterkrans om håret er englen et symbol på, at dåben er livets bebuder.

Ligesom med Kristus-statuen måtte Thorvaldsen eksperimentere med forskellige stillingsmotiver, før han nåede frem til denne type engel med det fremstrakte dåbsfad i form af en muslingeskal. I tegnede skitser ses hans indledende idé med en stående engel Læs introduktion. Den blev udført som skulptur, men havde ikke en harmonisk form og blev derfor afløst af denne knælende engel, som Thorvaldsen modellerede i 1827.

De tolv apostle
Apostlene blev alle modelleret i 1820erne i Rom. De skulle have stået i nicher i Vor Frue Kirke, men Thorvaldsen havde gjort dem for høje. Derfor blev nicherne muret til og i stedet placeret fremme i hovedskibet. Her står de nu og danner en sammenhængende fortælling med Kristus-statuen i koret.

Thorvaldsen har modsat Kristus-figuren skildret apostlene med hver deres personlighed. Det ses i deres individuelle ansigter og de forskellige måder, de bærer deres toga på. Man kan kende dem på deres respektive attributter.

Den store billedhugger får udsmykningsopgaven
Thorvaldsens Kristus, apostle og Dåbens engel blev bestilt til Vor Frue Kirke. Kirken var oprindelig bygget i barok stil Læs introduktion, men nedbrændte under englændernes bombardement af København i 1807. Danmarks førende arkitekt i tiden, C. F. Hansen Læs introduktion, tegnede den nye kirke i nyklassicistisk Læs introduktion stil og ønskede, at Thorvaldsen skulle udføre udsmykningen af kirken.

Kommissionen nedsat til at styre genopførelsen og udsmykningen af Vor Frue Kirke havde allerede i 1815 henvendt sig til Thorvaldsen for at høre om hans interesse for opgaven. Da Thorvaldsen i flere år ikke svarede, havde man i stedet givet tilsagn til Thorvaldsens kollega, maleren J. L. Lund (1777-1867) om, at hans altertavle skulle hænge i den nye kirkes kor. Thorvaldsen var imidlertid opsat på opgaven og rejste sammen med Lund fra Rom til Danmark i 1819. I Danmark overbeviste Thorvaldsen kommissionen om hans Kristus-statues virkning i koret. Lund fik på denne måde frataget sin bestilling, og hans altertavle måtte flyttes til en anden kirke.

Billedhuggeren H. E. Freund (1786-1840), som arbejdede for Thorvaldsen i Rom, var også blevet kontaktet af kommissionen. De havde bestilt de tolv apostle i fri skulptur hos ham, da Thorvaldsen ikke havde svaret på deres første henvendelse. Også denne opgave overtog Thorvaldsen. Men han sørgede for, at Freund fik andre opgaver for arkitekten C. F. Hansen, blandt andet til Slotskirken.

I 1924 blev Vor Frue Kirke udnævn til Københavns Domkirke.