Tilbygningen
Udskrift venlig version

Kategori

Litteratur

Digtet "Den store Genius ei døer", Baggesen

Hyldestsang til Bertel Thorvaldsen af digteren Jens Baggesen

Uddybende tekst

Baggrund
Sangen er forfattet af den danske digter Jens Baggesen Læs introduktion i forbindelse med Thorvaldsens besøg i København 1819. Sangen blev sunget, da Thorvaldsen deltog i et litterært selskab kaldet Clio, der var samlet til fest i anledningen af dronning Marie Sophie Frederikkes fødselsdag. Baggesen havde selv skrevet til Thorvaldsen for at bede ham om at deltage i fejringen – måske netop så han kunne få lov at hylde ham med denne sang.

Indhold
Sangen skildrer, hvordan kunstnergeniet altid trodser den fysiske død og lever videre i ånden gennem de næste store kunstnere. Hyldesten til Thorvaldsen kommer i sangens sidste strofe, hvor Baggesen fremstiller ham som en reinkarnation af antikkens største græske billedhugger, Phidias. Baggesens hyldestsang har i modsætning til Adam Oehlenschlägers sang til Thorvaldsen Læs introduktion, et mere europæisk perspektiv i stedet for et nationalt.

Skaal for Thorvaldsen

Den store Genius ei døer,
Skjøndt ofte Jorden den forlader;
Den aabenbarer sig som før
Endnu for Slægtens Myriader.
Og stundom seer man doppelt skjøn
Med Krands om Tinding evig grøn,
I Kunstens alleryngste Søn
Den allerældste Kunstens Fader.

Med Verdens største Malers Død
Vel Farvebilledkunsten døde!
Men Rafael igjen blev fød
I Stubbs nys svundne Morgenrøde.
Og Held os! end i Purpurglands,
På Veien til Apelless Krands,
I alle Farvers Trylledands,
En Eckersberg endnu vi møde.

Og Digteraanden ei sov hen;
Af den har Verden endnu mere.
Homer gik i Virgil igjen,
Virgil i Dante, han i Flere.
Vi andre Digt’re, store, smaa,
Hvoraf tolv fjorten saa som saa
Paa hver af hine største gaae,
Hvert Efteraar paa ny florere.

Men hvad i Marmor evigt staaer,
Derpaa man sieldnere mon støde;
Det er i Dag to tusind Aar,
Da Phidias den gamle døde.
See! Clio smiler med Behag
Paa Danmarks Dronnings Fødselsdag
I vor Beundrings Vennelag
Ved Mandens pludselige Møde!

Lyt til andre af 1800-tallets digte Læs introduktion og til Thorvaldsens lån af Baggesens strofer i et kærestebrev Læs introduktion.

Læse mere i Brevarkivet.