Tidslinje

Kategori: Begreber

Postmodernisme

Postmodernisme siden er 1970’erne en betegnelse for filosofiske, politiske, samfundsmæssige, sociale, kulturelle og kunstneriske strømninger der kommer efter modernismen. Begrebet er flertydigt, men et gennemgående træk er en forholden sig til modernismen, enten i form af en videreførelse af den eller et opgør med den.
Indenfor kunst er postmodernismen kendetegnet ved en billedkunst, hvor værkets betydning dekonstrueres, det vil sige nedbrydes eller opløses bevidst gennem selvmodsigelser, udfra den antagelse, at alt er set før. Selve skabelsen af betydning i kunsten sættes derved til debat. Af internationale kunstnere kan bl.a. nævnes Jeff Koons, Cindy Sherman og Gerhard Richter.
I Danmark ses den postmoderne kunst i det nyekspressive, figurative og “vilde maleri”, der dukkede op i 1980’erne.
I den postmoderne skulptur er skulpturhistorien et vigtigt omdrejningspunkt og billedhuggerene tog tråden op fra minimalisterne, men tilføjede den et stærkt fortællende element.
Henrik B. Andersen, Lone Høyer Hansen, Søren Jensen, Willy Ørskov, Hein Heinsen, Elisabeth Toubro.