Tidslinje

UNDERVISNINGSFORSLAG

Undervisningsforslag til formalanalyse

Arbejde med skulpturelle overflader

Se øvelsesfilmen om overflader

Stop evt. filmen undervejs og lav en fælles brainstorm med klassen over tillægsord, følelser, kropslige oplevelser og associationer, som de forskellige overflader fremkalder.
På den måde får I indkredset nogle materielle kvaliteter, som kan bruges, når I skal lave eller analysere skulpturer.

Bed evt. eleverne vælge en skulptur fra Skulpturstudier, som de synes har en spændende overflade. Opgaven kan bestå i at genskabe samme overflade, tekstur, stoflighed eller udtryk i deres egen skulptur – evt. vha. nye materialer. Sukkerknalder kan måske have samme udtryk som kunstcement, som fx Danäe af Gerhard Henning. Og måske vådt tang minder om glasuren på Thoedor Philipsens Et Hedefår.

Undervisningsforslag til betydningsanalyse

Arbejde med attributter

Se øvelsesfilmen om attributter

Vælg en skulptur med en attribut og diskutér i fællesskab, hvad den betyder i skulpturen. Altså, om den fortæller os noget om, hvem skulpturen forestiller eller hvilke egenskaber, figuren besidder.
Der kan ligge betydninger i forholdet mellem skulpturen og attributten. Kigger skulpturen væk fra attributten, eller træder den på attributten?

Find på nye attributter til gamle/samtidige skulpturer – eller til Jer selv. Lav dem selv i nye materialer, brug hverdagsgenstande eller fotos. Diskutér hvilke attributter eleverne har valgt (materiale, størrelse og kropssprog), hvad det betyder og hvorfor.

Undervisningsforslag til socialanalyse

Arbejde med kunstnerens sociale kontekst.

Se øvelsesfilmen om kontekst for værkets tilblivelse

Vælg en skulptur, og diskutér hvorledes den er blevet til. Har den krævet værkstedsfaciliteter og assistenter (som kræver løn)? Er den blevet til i kæmpe lokaler? Eller er den lille og af billige materialer?

Værket kan fortælle om kunstnerens sociale kår. En kunstner, som også er husmor (m/k), bruger måske de køkkenredskaber og madvarer, som omgiver ham/hende – det kan ligefrem være intentionen at fortælle om sine (begrænsede) kår.

En opgave kan være at skabe en kontekst, der definerer/begrænser materialerne, som eleverne skal arbejde med. I kan tage i skoven eller kun bruge ting fra elevernes værelser hjemme. I kan evt. prøve at lave det samme værk i to versioner og diskutere forskellene.

Diskutér, hvordan værkerne ændrer sig, og om man kan spore kunstnerens/elevens socialitet, køn og kontekst gennem værkerne.