Tidslinje

Kategori: Periode

Naturalisme

Aksel Poulsen (1887-1972), _Den første kærlighed. Stående nøgen dreng og pige, der kysser hinanden_, 1912-1913

Aksel Poulsen (1887-1972), Den første kærlighed. Stående nøgen dreng og pige, der kysser hinanden, 1912-1913, marmor, 168,5 cm. BRANDTS. © Axel Poulsen/billedkunst.dk, foto: Ole Akhøj

Naturalisme bruges både som et generelt stilbegreb og som en periodebetegnelse.

Stilbegreb

Som stilbegreb dækker naturalisme den kunst, hvor kunstneren har søgt at afbilde den fysiske verden med størst mulig lighed. Man kan alligevel også tale om idealiseret naturalisme, hvor ønsket om at vise lighed forenes med idealet om fysisk skønhed. (Se Antikken)

Periodebetegnelse

Perioden naturalisme strækker sig over sidste halvdel af 1800-tallet og op til begyndelsen af 1900-tallet. Den har sit udspring i Frankrig og kan ses som en som reaktion mod nyklassicismens idealisme og romantikkens følelse. Kunstnerne stræbte mod en nøjagtig, “objektiv” registrering af virkelighedens synlige fænomener. Det nutidige og hverdagsagtige blev centrale motiver.

Begreberne naturalisme og realisme

Begreberne naturalisme og realisme bruges ofte i flæng. Men de to betegnelser rummer forskellige kunstneriske strategier. Naturalismens kunstnere vil afbilde virkeligheden. Det samme vil realismens kunstnere, men de tilføjer et ideologisk, socialrealistisk perspektiv.