Tidslinje

Kategori: Periode

Antikken

Polyklet: Spydbæreren. 450-440 f.Kr.

Polyklet: Spydbæreren 450-440 f.Kr. Marmor. Museo Nazionale, Napoli. Gengivet efter Julius Lange: Billedkunstens fremstilling af Menneskeskikkelsen i den græske Kunsts første Storhedstid, 1898

Antikken er en fællesbetegnelse for den græske og romerske kunst og kultur fra ca. 1000 f.v.t. til 400 e.v.t.

Grækernes skulpturer

De første fritstående skulpturer i legemsstørrelse blev skabt af grækerne. Grækerne blev dermed ophavsmænd til det, vi kalder den vestlige skulpturtradition.
Den græske kunst rummer stilarterne arkaisk, klassisk og hellenistisk Læs introduktion, hvor den klassiske periode betragtes som højtepunktet. Den klassiske kunst (ca. 480-323 f.v.t.) er indbegrebet af antikkens skønhedsideal, der kan karakteriseres som idealiseret naturalisme. Naturens former er forskønnet og ophøjet til et ideal, der intet sidestykke har i virkeligheden. Harmoni, balance, rene linjer, orden og en stram form er karakteristika, der kan bruges til at beskrive formsproget i den klassiske kunst.

Romernes skulpturer

Romerne var dybt fascinerede af den græske kunst. Kunne de ikke få fat i de originale græske værker, fik de hugget kopier af originalerne, og ellers fremstillede de selv nye værker i klassisk stil. Men romerne udviklede også deres eget formsprog. Fx den stil, vi kalder hellenistisk barok eller barok hellenisme. Stilen hellenistisk barok har et dramatisk formsprog med voldsomme diagonaler og følelsesladede ansigtsudtryk – i modsætning til grækernes harmoniske, klassiske stil.

Polyklets Spydbæreren (Doryforos) er et eksempel på den græske, klassiske stil. Polyklets græske original er gået tabt og skulpturen eksisterer kun som romersk kopi hugget i marmor.

Laokoons hoved. Gipsafstøbning af Laokoon og hans sønner dræbes af slanger. 1. årh. f.Kr.

Laokoons hoved. Gipsafstøbning af Laokoon og hans sønner dræbes af slanger. 1. årh. f.Kr. Thorvaldsens Museum. Foto: Pernille Klemp

Et berømt eksempel på hellenistisk barok er Laokoon og hans sønner dræbes af slanger fra 1. årh. f.v.t. Skulpturen står i dag i Vatikanmuseet i Rom. I Bertel Thorvaldsens afstøbningssamling Læs introduktion findes en gipsafstøbning af Laokoons hoved Læs introduktion. Her er det tydeligt, at ansigtets mimik (ansigtsudtrykket), er meget ekspressivt, ligesom hovedet er voldsomt drejet.

Laokoon

Laokoon og hans to sønner dræbes af slanger. 1. årh. f.Kr. Marmor. Højde 242 cm. Museo Pio Clementino di Scultura, Vatikanmuseet. Gengivet fra Opere di Winckelmann. Prima edizione Italiana. Completa. 1830-34. Tavle XLVI. Thorvaldsens Museum. Grafisk bearbejdning: Marie Laulund

I Bertel Thorvaldsens bogsamling findes Laokoon også gengivet som kobbertryk.

Brugen af antikken

Fra renæssancen og frem fik den antikke kunst stor betydning. De akademiske kunstnere, dvs. kunstnere uddannet på kunstakademierne, hentede inspiration i antikke værker, som blev en kanon for kunstnerisk fuldkommenhed. Antikkens skønhedsideal fik dermed stor indflydelse på den vestlige kunst.

Læs mere

Du kan læse mere om antikken Læs introduktion og antikreception
i artikelserien Antikken længe leve, som består af tre artikler:
Antikken længe leve: 1800-tallet
Antikken længe leve: Omkring år 1900
Antikken længe leve: Vitalismen 1900-1940